BETA
Nabízíme vám výhodnou půjčku

Naše výhodná půjčka je zde pro každého, kdo potřebuje půjčit. Nebudete dokonce platit poplatky předem. U nás je půjčka bez poplatků předem.

Požádat

Půjčky online, rychlé online půjčky, půjčky bez poplatků

Podnikáte ve stavebnictví, kdy z domu pracujete, občas i venku, a chtěli byste rozšířit svou firmu nákupem nových strojů nebo zařízení, které by pomáhaly rozvíjet Vaši firmu? Hledáte proto vhodnou finanční pomoc pro zajištění koupi těchto věcí? Touláte se internetem a snažíte se najít, co nejvýhodnější půjčku ušitou podle Vašich představ?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Jak víte, na trhu se objevuje spousta společností, které poskytují možnost peníze půjčit, jsou to různé společnosti s různou tradicí. Naše společnost v tom oboru vyniká, ale proč bychom to měli být zrovna my? Dovolte nám se Vám představit - jsme společnost s lidským přístupem, která dbá o spokojenost našich klientů ve všech směrem. Svým klientům nabízíme produkty podle jejich představ a nemeškáme s jednáním.

Jaká je naše rychlá půjčka

Co konkrétně v oblasti finanční pomoci poskytujeme? Vy jakožto podnikatel si chcete na koupi nových strojů, ale tyto stroje jsou velice nákladné, a tak Vám nezbývá nic jiného než si půjčit. Proto my Vám poskytneme půjčku, která může nabýt hodnoty od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatelskou půjčku, neřešíme Vaše příjmy ani daňové přiznání. Současně s tím při jakékoli sjednané půjčce u nás, nedáváme věcem v registru dlužníků nějakou váhu.

Co je potřeba k tomu, abychom Vám půjčili? Jednoduše musíte půjčku zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby, tudíž Vám půjčku může zajistit Váš přítel či kamarád. O jakou nemovitost se smí jednat? Z praktického hlediska můžete ručit vším, co je zapsané na katastrálním úřadu, tím pádem bytem, domem, polem atd. Vyskytnou-li se nějaké právní vady typu exekuce nebo jiné na výpisu z katastru nemovitostí, tak tyto vady opravíme nebo je budeme akceptovat.

Rychlá nebankovní půjčka se zástavou nemovitosti

Pomocí výše hodnoty zajištění Vám půjčíme peníze. Selsky řečeno Vám půjčíme tím víc, čím bude vyšší hodnota zajištění, ale nejvíce Vám můžete půjčit 80% z ceny nemovitosti. To v praxi znamená, že Vám půjčíme 1.600.000,- Kč, jestliže Vaše nemovitost má hodnotu 2.000.000,- Kč.

Jak probíhá sjednání výsledné půjčky? Naše společnost na základě Vaší žádosti posoudí a nabídne klientovi produkt. Jestliže se tento produkt nebude klientovi zamlouvat a bude jej chtít zamítnout, tak jeho zamítnutí je bezplatné. Bezplatné je i to, když chcete po nás, abychom Vaši žádost zpracovali předem. Ke všem žádostem přistupujeme individuálně a nabízíme možnost poskytnout půjčku již do 3 dnů od podání Vaší žádosti.

Rychlá půjčka na vyplacení nevýhodných půjček

Vyskytují se s tím u Vás i nějaké dluhy, kterých se chcete zbavit? V této souvislosti poskytujeme svým klientům okamžité vyplácení exekucí. Při jednání s exekutorským orgánem o výši dluhu se snažíme o jeho maximální ponížení. Naše společnost Vám posoudí nevýhodné půjčky, kdy v této skutečnosti jednáme s jejich věřiteli i vymáhací agenturou. Neboť díky dlouholeté praxi a mnoha získaným kontaktům se nám daří sjednávat lepší podmínky pro zaplacení dlužných částek. V nejtemnějších případech podáváme žalobu a vše řešíme právní cestou k Vašemu prospěchu.

Nebankovní konsolidace půjček

Při dluhu u několika společností nabízíme svým klientům tzv. konsolidovat půjčky. To v překladu znamená, že všechny Vaše půjčky sjednotíme do jedné a tím se dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Případné problémy s dluhy máme vyřešeny, půjčku jste od nás dostali, ale vyskytl se problém ve splácení? Nezoufejte, v těchto skutečnostech preferujeme domluvu se svými klienty před vymáháním a tím zbytečným navyšováním dlužné částky. Nabízíme tedy možnost nastavení individuálního splácení, při kterém po určitou dobu splácíte pouze část splátky. Na druhé straně, kdy s pomocí naší půjčky Vaše firma začala prosperovat, a chcete půjčku zaplatit předem, tak můžete a tím i uspoříte budoucí úroky.

Naše společnost upřednostňuje domluvu se svými klienty ve všech směrech spojených s financování, neboť se vždy snažíme jednat k Vašemu prospěchu, abyste dosáhli toho, po čem toužíte.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.epujckyonline.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.